FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Variácia eidetická


variácia eidetická

- u E. Husserla: procedúra, prostrednictvom ktorej sa získava invariantné jadro fenomenálnych daností (eidos) v imanentnom vedomí očistenom redukciou.