FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valorizácia


valorizácia (lat.)

- nadobúdanie hodnoty; tvorba hodnôt; v peňažníctve: zhodnocovanie meny, cenných paierov a pod.