FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vairóčana


Vairóčana (sans.)

- jeden z dhjánibudhov, ten, ktorý robí viditeľným niečo v tvaroch, čiže prejaviteľ. Všadepritomný Otec-Matka, ten, ktorý zjednocuje pozitívny a negativny princíp. Vo všetkých mandalách tróni uprostred a je centrálnym slnkom, okolo ktorého sú zoskupení ostatní štyria nebeskí budhovia; je symbolom jadra všetkych meditácií a pravdy ( L396;84).