FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Úryvok


úryvok

- časť (obyčajne myšlienkovo ucelená), výňatok z nejakého literárneho diela alebo hudobného diela; niečo neucelené, torzovité, úlomok ( L210;701).