FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sytém inteligentný


systém inteligentný

- systém s inteligenciou, čiže vlastnosťou, ktorá mu dovoľuje poznať a pochopiť príčiny zmien a využiť tieto poznatky na učenie. Pri opakovaných vstupoch sa učenie systému prehlbuje ( L339;476). Medzi inteligentné systémy sa zaraďujú ľudia, zvieratá a 'inteligentné' stroje ( L397;6).