FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém prirodzený


systém prirodzený

- systém živej alebo neživej prírody vyvíjajúci sa podľa určitých objektívnych zákonov, ktoré v ňom pôsobia. Existuje objektivne a nezávisle od vôle ľudí. Človek môže na základe poznania a ovládnutia týchto zákonov činnosť systému ovplyvňovať ( L337;325).