FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém organický


systém organický

- systém, ktorého podmienky a predpoklady vývoja sú zároveň výsledkami jeho vyvoja; organický systém je samovyvíjajúci sa systém. Organický systém sa utvára tak, že v konečnom dôsledku si celok konštruuje svoje vlastné časti na základe určitých predpokladov, a preto funkcia systému ako celku vzniká skôr než príslušný orgán, ktorý si buduje sám systém. Časti, orgány a spôsob (forma) ich vzťahu v organickom systéme vznikajú historicky (cf L53;363).