FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém knižnično-informačný


systém knižnično-informačný

- informačný systém, v ktorom sa uskutočňuje

- výber a akvizícia informácií
- vstupné spracovanie informácií
- uloženie informácií
- výstupné spracovanie informácií

( L1092;7).