FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Systém hypertextový


systém hypertextový

- sieť pospájaných textových fragmentov a výpočtový systém, ktorý k nim umožňuje nesekvenčný prístup. Pri práci s hypertextovým systémom sa používateľovi, ktorý vyhľadáva literatúru k určitej téme, automaticky ponúkajú úryvky zo všetkych dokumentov, ktoré sa k tejto téme vzťahujú.

Hypertextové systémy obsahujú okrem textu aj obrázky, zvukové informácie, alebo animácie organizované nelineárne v nejakej sieti vzájomne prepojených castí. Z akejkoľvek časti môže používateľ vstúpiť do ľubovoľnej dalšej časti. Vyvinuté pomôcky na vyhladávanie sú potom vynikajúcim pomocníkom pre používateľa. V tomto prípade sa na takéto systémy používa tiež názov hypermédium ( L996;232).

----------------------
systém hypertextový>