FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Syntéza veľká neoklasická


syntéza veľká neoklasická

- ekonický smer spájajúci keynsovskú makroekonómiu s neoklasickou mikroekonó- miou. Predstavitelia: P. A. Samuelson, F. Modigliani, ...