FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Syntax


syntax (gr.)

- náuka o vetnej skladbe ( stavbe viet) - v tomto zmysle ide o syntaktiku; sama vetná skladba alebo stavba viet, prípustný tvar viet jazyka, ktorý skúma syntaktika.

---------
syntax>