FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synonymum


synonymum

- slovo významovo zhodné alebo blízke, vyjadrujúce ten istý pojem, no odlišujúce sa významovými odtienkami alebo štylistickými príznakmi. Synonymá sú v jazyku zviazané s javom synonymie ( L534;429).