FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synkritika (synkriticizmus)


synkritika ( synkriticizmus)

- cieľavedome uskutočňovaná synkrisis (98), čiže nereduktívne usúvzťažňovanie s cieľom porovnávať to, čo sa uvádza do vzájomného vzťahu; kritika a komparácia súbežne, zároveň.

------------------------------
synkritika (synkriticizmus)>