FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Synkretizova»


synkretizova» (gr.)

- spája» (v sebe) rôznorodé prvky ( L163;840).