FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Synklinála


synklinála (gr.)

- v geológii: prehĺbená čas», koryto vrásy; opak: antiklinála ( L163;840).