FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Synestézia (ogden, ch./richards, i. a./wood, j.)


synestézia (Ogden, Ch./Richards, I. A./Wood, J.)

- schopnos» vytvori» harmóniu a rovnováhu v rozmanitých a niekedy aj
protichodných podnetoch diváka ( L543;442).