FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synderesis (tomáš akvinský)


synderesis ( Tomáš Akvinský)

- poznanie najvšeobecnejších mravne-praktickych princípov. Toto vedenie prináleží praktickému rozumu (ratio practica) prirodzene ( L979;79).