FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sympatia (scheler, m.)


sympatia ( Šcheler, M.)

- je vyvolávanie citov druhého človeka v sebe samom. Toto spolucítenie je v podstate ľudský mechanizmus, ktorý je v každom človeku a nezávisí od toho, či toho druhého máme radi, či si ho vážime. Sympatia je hodnoovo neutrálna (wertblind). Zvyčajné hranice Ja sa v procese spolucítenia do istej miery rozplývajú. Na základe sympatie možno predpokladať existenciu Ja toho druhého (cf. L314;45an.).