FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svojbytnosť


svojbytnosť

- určitá individualita, imanentná identita, ktorá sa zachováva pri všetkých zmenách okolitého prostredia