FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svetlo (metafyzika svetelná)


svetlo ( metafyzika svetelná)

- substancia sveta. Toto pravé, t. j. duchovné svetlo je nehmotná nadzmyslová entita, ktorej zdrojom je Boh ako najvyššia a najdokonalejšia forma svetla. Ľudský rozum je iskra božského svetla v človeku, ktoré duchovne presvecuje ostatné súcna a poznáva ich ako diela svetla božského rozumu. Svetlo tak vystupuje ako základ inteligibility celej skutočnosti a garant pravdivosti poznávajúceho a poznávaného ( L1281;397).