FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (tomáš akvinský)


svet ( Tomáš Akvinský)

- má svoju prvú príčinu (15) a bol stvorený Bohom (15) v čase. V tomto prípade príčina spolujestvovala s následkom a metafyzicky ho v trvaní predchádza. Svet je dokonalý, hoci nie z možných najdokonalejší, lebo Boh vždy môže vytvoriť čosi lepšie. Vo svete vládne hylémorfizmus (15) ( L23;280).