FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (táles)


svet ( Táles)

- je vytvorený z jednej podstaty - vody (62); vo svete je všetko zložené z vody. Zohrievaná voda sa stáva parou a dáva vznik všetkým plynom. Z vody - ako tekutiny - vzniká všetko, čo je tekuté. Voda mrazom tuhne na ľad, ktorý je pevný, a z neho vzniká všetko, čo je na svete v pevnom stave. Tým sú dané aj charakteristické črty Zeme (62), ku ktorým patrí plynné, tekuté a pevné skupenstvo ( L1050;9).