FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (parmenides)


svet ( Parmenides)

- je utvorený z nemennej podstaty, preto nie je zmena možná. V dôsledku toho čas, mnohosť ani pohyb neexistujú. Nemenný základ sveta nemôže byť tvorený hmotou, ktorá by podliehala zmene. O tomto základe možno nanajvýš povedať, že existuje. Z tohto dôvodu jedinú pravdu, ktorú možno o stálosti odhaliť, je to, že existuje ( L1050;9).