FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (nietzsche, f.)


svet ( Nietzsche, F.)

- nesmierna sila, ktorej nepribúda ani neubúda, ktorá sa nespotrebováva, ale iba pretvára, vo svojom celku stále rovnako veľká, hospodáriaca bez výdajov a strát, ale práve tak bez príjmov a ziskov, obomknutá 'ničím' ako svojou hranicou, nič, čo by sa vytrácalo, zmárňovalo, nič nekonečne rozľahlého, ale určitá sila vtesnanádo určitého priestoru, ale nie do priestoru, ktorý by bol niekde 'prázdny', ale sila všadeprítomná, hra síl a vzdúvania síl a zároveň jedno i mnohé, tu sa hromadiace a tam zároveň ubúdajúce, more v sebe sa vzpínajúcich a prevaľujúcich síl, jeho večná premena a večný ústup, jeho navracanie sa po množstve rokov, príliv a odliv jeho podôb, ponáhľajúcich sa od najjednoduchších k najmnohotvárnejším, od najtichších, najnehybnejších a najmrazivejších k najžeravejším, najdivším a v sebe rozporným a vzápätí z plnosti sa navracajúcim k prostote, z hry protív k rozkoši súznenia, sám sebe pritakávjúci i v tejto rovnakosti svojich dráh a liet, sám sebe žehnajúci ako tomu, čo večne sa musí navracať, ako dianiu nepoznajúcemu nasýtenie, omrzelosť a mdlobu: tento môj dionýzovský svet večného sebatvorenia, večného sebaničenia, tento tajomný svet dvojakej rozkoše, toto moje 'mimo dobra a zla', bez cieľa, ak cieľ nespočíva v blaženosti kruhu, bez vôle, ak nie je dobrou vôľou krúženia sám kruh, - chcete meno tohto sveta? Chcete riešenie všetkých jeho hádaniek? Svetlo, ktoré by svietilo vám, vám najskrytejším, najocnejším, najsmelším, vám z hlbín polnoci? - Tento svet je vôľa k moci - a inak nič. Avšak práve tak i vy ste vôľa k moci - a inak nič!

Svet je nekonečný proces vznikania a zanikania, tvorenia a nicenia - ako more, v ktorom sa všetko konečné tvorí, formuje, zaniká a v ktorom pretrváva jediná prasila: podstatou sveta je vôľa, presnejšie vôľa k moci ( L305;385).