FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (kant, i.)


svet ( Kant, I.)

- predmet všetkej možnej skúsenosti. Je to matematický celok všetkých javov a totalita ich syntézy vo veľkom ako aj v malom, t. j. tak pri postupe skladania ako aj delenia. Svet označujeme ako prírodu vtedy, keď ho chápeme ako dynamický celok a jednotu v bytí javov.