FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svet (anaxagoras)


svet ( Anaxagoras)

- vzišiel z chaosu ako úplného pomiešania elementov. Rozdelenie týchto elementov a ich rožčlenenie sa uskutočňuje virivým pohybom, ktorý vychádza z jedného bodu, pričom strháva so sebou čoraz viac častíc chaosu, čím sa častice začínajú individualizovať a sústreďovať na dvoch protiľahlých póloch. Na jednom sa zhromažďujú teplé, suché, svetlé a zriedené elementy, na druheom zasa chladné vlhké, tmavé a husté. Ďalšie diferencovanie chápe Anaxagoras ako nekonečné pretváranie sa foriem. Ide o to, že veci, bez toho aby zmenili časti, z ktorých sa skladajú, začínajú vystupovať v iných podobách. Vďaka virivému pohybu sa teplé a zriedené elementy udržujú na povrchu krúzivých obvodov, kým chladné a husté padajú do stredu. Takto vzniká Zem ako ploské teleso, nesené vzduchom. Ďalším otáčaním sa formujú hviezdy a planéty. Z bahna Zeme vznikajú podľa Anaxagora živé bytosti obdarené dušou, nie však rovnako. Anaxagoras si pri vysvetľovaní vzniku vesmíru na základe vírenia síl v chaose pomáha existenciou akéhosi absolútneho rozumu - nús (17) -, ktorým vysvetľuje pôvod pohybu a jeho ďalší vývin ( L23;82-83).