FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvetie


súvetie = veta zložená

- spojenie dvoch alebo viacerých viet tvoriace významový i formálny a
intonačne uzavretý celok ( L536;163).