FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvaha


súvaha

- súhrnné číselné zostavenie rozloženia a použitia hospodárskych prostriedkov a ich zdrojov k určitému okamihu. Je to základný účtovný výkaz ( L159;439).