FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sústava svetová socialistická


sústava svetová socialistická = socialistické spoločenstvo

- sociálno-ekonomické spoločenstvo všetkých socialistických krajín, ktoré spájala spoločná socialistická cesta vývoja a charakterizovala jednota základných záujmov a cieľov, ako aj rovnaký typ hlavných politickych a ekonomíckých štruktúr. Rozpadla sa koncom 80. rokov 20. stor.