FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Susedstvo


susedstvo

- vz»ahy obyvateµov určitého územného celku (dediny, sídliska, domu) zahrnujúce sie» vz»ahov sympatií, nesympatií, spolupráce, pomoci i odmietania; umenie pracova» so susedstvom patrí k účinným metódam sociálnej a vzdelávacej práce ( L571;195-196).