FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súmernosť


súmernosť

- geometrické zobrazenie, pri ktorom sa určitému bodu priraďuje iný bod súmerne združený podľa stredu, osi alebo roviny; symetria.