FILIT
Obsah
Chronolˇgia
Registre
VyhÁadßvanie
Diskusia
Sprßva

S˙hvezdie ╣korpiˇn


s˙hvezdie ękorpiˇn

- s˙hvezdie zverokruhu; v tradiŔnej astrologickej symbolike je ękorpiˇn ˘smym znamenÝm zverokruhu, ktorřm prechßdza Slnko od 24. oktˇbra do 22. novembra. Jeho hlavnou hviezdou je Ŕervenř Anatres (Anti-Mars). Znamenie ovlßda Mars, jeho farbou je Ŕervenß, drahokamom ametyst a kovom żelezo. Spßja sa s nÝm maskulinne poznaŔenß sexualita, niŔenie, okultnos╗, mystickos╗ a osvietenie a ako protivßha sa uvßdzaj˙ - podobne ako v starom Egypte - uzdravenie a zm°tvychvstanie. Tento nebezpeŔne p˘sobiaci symbol sa teda m˘że chßpa╗ ambivalentne - ako symbol premeny a prekonania smrti ( L477;301).

╔════════════════════════════
║ * ║
║ * * * ║
║ * ║
╚════════════════════════════ą