FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súd (logika)


súd ( logika)

- akt tvrdenia alebo popierania, v ktorom sa usúvzťažňujú pojmy: súd je slovné vyjadrenie vzťahu medzi dvoma lebo viacerými pojmami.