FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súd apodiktický


súd apodiktický

- nevyhnutný súd, ktorý je taký istý alebo pevný, že jeho protiklad je celkom nemysliteľný, napr. "Dvakrát dva sú štyri".