FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súd - druhy/príklady


súd - druhy/príklady

hypotéza

súd afirmatívny
súd analytický
súd apodiktický
súd asertorický
súd deskriptívny
súd hodnotiaci
súd logický
súd najvyšší
súd opisný
súd problematický

zákon vedecký