FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súčin množín karteziánsky


súčin množín karteziánsky

- A x .. x A .
1 n

Karteziánsky súčin množín A , ..., A (n ň 1) je množina všetkých takých 1 n

n-tíc [a , ..., a ], že a î A pre i = 1, ..., n.
1 n i i

Karteziánsky súčin označujeme A x ... x A .
1 n