FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súbor - druhy/príklady


súbor - druhy/príklady

abeceda

množina

nektón

ozubenie

populácia
prostredie

súbor dát
súbor štatistický
syndróm

východisko