FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Subjekt vedy


subjekt vedy

- individuálny alebo kolektívny realizátor vedeckého osvojovania si sveta, ako napr. vedec alebo vedecké spoločenstvo.