FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Subjekt filozofie


subjekt filozofie = nositeľ filozofie

- realizátor filozofovania, tvorca filozofických významových útvarov. Môže byť individuálny ( filozof) a skupinový ( filozofická škola, pracovisko a pod.)