FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štylizácia


štylizácia

- 1. proces výstavby a formovania jazykového prejavu. Skladá sa z týchto fáz: a) zbieranie a triedenie materiálu so zreteľom na chystaný prejav; b) vyhotovanie konceptu alebo písomných fragmentov ako podkladov na súvislý prejav; c) vlastná štylizácia, t. j. plynulé písanie (alebo prednášanie) textu; d) pri štylizácii pisomného prejavu cizelácia so zreteľom na funkciu a adresáta prejavu.

2. úprava, zámerné preštylizovanie (napr. piesne, uemleckej predlohy ao.) ( L534;444).