FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stroj parný


stroj parný

- tepelný piestový motor meniaci tepelnú energiu vodnej pary na mechanickú prácu pôsobením tlaku expandujúcej pary na piest pohybujúci sa v uzavretom valci. Parný stroj je piestový stroj, v ktorom hnacím činiteľom je rozpínajúca sa para, vyvolávajúca pohyb piesta.

Podľa tlaku výstupnej pary sa parné stroje delia na výfukové, kondenzačné a protitlakové.

Podľa počtu valcov sa parné stroje delia na jednovalcové a viacvalcové.

Podľa polohy valcov sa parné stroje delia na ležaté, stojaté, šikmé kývavé.

Podľa počtu otáčok sa delia na pomalybežné a rýchlobežné.

Podľa pohyblivosti stroja sa delia na stabilné a pojazdné ( L715;533 L159; 322).