FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stroj (komenský, j. a.)


stroj ( Komenský, J. A.)

Komenskéhp "predstava stroja zahrnuje predstavu tvorcu i účelu, na ktorý je stroj skonštruovaný, t. j. predstavu hodinového stroja a hodinára, ktorá postupuje od okazionalistov až k Leibnizovi." ( L346;104)