FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Striktnos» významu jazykového (černík, v.)-e


striktnos» významu jazykového ( Černík, V.)-E

E1
Striktnos» jazykového významu = "dostatočne presné označenie predmetu a dostatočne presné vyjadrenie zmyslu jazykového výrazu" ( L65;16) "Striktonos» jazykového významu sa overuje mierou zhody medzi očakávaným a skutočným správaním adresáta." ( L65;17)