FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stav iný (musil, r.)


stav iný ( Musil, R.)

- jeden z dvoch základných duchovných stavov, ktoré sa tiahnu celou históriou ľudstva, ktoré sa vzájomne mnohorako ovplyvňovali a vstupovali do kompromisov, no nikdy sa poriadne nepremiešali; je to stav, ktorý sa do našej histórie vpečatil menej dôrazne ako normálny stav; je to stav, ktorý nazývali stavom lásky, dobroty, odvrátenosti od sveta, kontemplácie, zahľadenia sa, priblíženia k Bohu, úniku, bezvôľovosti, obrátenia. Iný stav je základný zážitok, ktorý sa rovnako súhlasne vracia, ako pozoruhodne zostal bez vývoja, v náboženstve, mystike a etike všetkych historických národov. Je to akýsi dvojník nášho sveta pripomínajúci sen v bdelom stave.

Iný stav je stav, v ktorom sa obraz predmetu stáva zážitkom bez slov. K tomuto inému stavu dochádza rozbitím normálneho totálneho zážitku, čo je základnou schopnosťou každého umenia ( L1379;16-17).