FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stanovy


stanovy

- organizačný predpis upravujúci vnútornú organizáciu, meno, sídlo, majetok, orgány, práva členov a iné otázky vyplývajúce z právnej úpravy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia.