FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sql


SQL

- standard query language, structured query language - databázový podjazyk, ktorý sa používa pre prácu a riadenie relačných databáz.