FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sprostredkovateľ finančný


sprostredkovateľ finančný

- finančná inštitúcia, ktorá si požičiava fondy od jednotlivcov a firiem a požičiava ich iným firmám, resp. jednotlivcom. Najväčšími finančnými sprostredkovateľmi s podstatným podielom na celkovom objeme pôžičiek v ekonomie banky ( L1144;173).