FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spôsob myslenia (černík, v.)-e


spôsob myslenia ( Černík, V.)-E

E1.
"Spôsob ľudského myslenia je zjednotením dvoch protikladných momentov: procesu myšlienkovej činnosti a spoločenskej formy myšlienkovej činnosti (ktorá má aj svoj jazykovo-komunikatívny aspekt); je rozpornou jednotou subjektovo-objektového a subjektovo-subjektového vzťahu." ( L65;17)