FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sporožíro


sporožíro

- žírový účet - účet, ktorý zriaďuje centrálna banka, žírová centrála alebo zúčtovacia banka na požiadanie ktorémukoľvek klientovi, ktorý má záujem o zapojenie sa do jej žírovej sústavy. Vo vyspelých európskych krajinách funguje systém tzv. eurožírových účtov. Ide o účet, na ktorý sa pripisujú bezhotovostné úhrady v prospech účtu klienta a z neho sa tiež uskutočňujú bezhotovostné platby podľa dispozícií klienta ( L965;247).