FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spor o pozitivizmus


spor o pozitivizmus nem. Positivismus-Streit

- je spor K. R. Poppera a H. Alberta (blízky im bol aj Dahrendorf a Topitsch) s frankfurtskou školou v 60-tych rokoch 20. storočia, ktorý sa týkal metód: predstavitelia frankfurtskej školy vyčítali Popperovi a Albertovi scientizmus novopozitivistických alebo kritickoracionalistických pozícií, zatiaľ čo Popper a Albert vyčítali predstaviteľom frankfurtskej školy iracionálnosť a špekulatívnosť ich myšlienkových postupov. Spor o pozitivizmus je jedným z variantov sporu scientizmu s antiscientizmom.